Loading...
Vilka extra kostnader kan jag förvänta mig när jag köper en fastighet i Turkiet?

Var & Hur Mycket man Betalar - Vid Köp och Efter Köp av Fastighet i Turkiet

Som i alla länder finns det vissa regler relaterade betalningar och skatter i Turkiets kommersiella liv. Alla som vill köpa ett hus i Turkiet kan naturligtvis vara oroliga för att stöta på några eventuella överraskningar, både under köpet och efteråt. Oroa dig inte, för det är normalt att ha olika sociala beteenden inom många områden, särskilt inom kultur, historia och natur.

Vi kommer att fortsätta resten av denna artikeln genom att känna empati för den som vill köpa en bostad i Turkiet.

"Jag vill köpa en fastighet i Turkiet. Men skiljer sig bostadspriserna eller livsstilen regionalt i Turkiet? Hur är det möjligt för mig att köpa en bostad som passar min budget och investera i en mer ekonomisk komfort i Turkiet?”

Visst är det möjligt. Du kan undersöka många faktorer innan du köper ett hus i Turkiet. Som du kanske redan vet, finns det olika sociala kanaler och nyhetssidor, samt företag som är engagerade i fastighetshandel i Turkiet som kommer att ge dig den informationen du behöver. I Turkiet, precis som i alla länder, är befolkningstätheten inte enhetlig. En stor del av befolkningen föredrar storstadsområden & regioner med större affärsområden. Andelen befolkning i de regioner där det finns mindre jobbmöjligheter och mindre lämpliga klimatförhållanden ökar inte, utan ibland även minskar. I dessa områden går fastighetspriserna i samma riktning som befolkningsrörelserna.

Önskemålen från medborgare i andra länder som vill köpa fastigheter i Turkiet & skälen till att bo i Turkiet skiljer sig ofta från turkiska medborgares skäl. Många utländska medborgare kommer till Turkiet på semester och vill köpa en fastighet för att stanna längre i denna underbara semesterregion. Turkiets semesteorter är mycket billiga jämfört med semesterorterna i europeiska länder. De billiga tjänste- och produktköpen visar sig även i fastighetspriser.

Turkiets byggföretag förbereder projekt i de olika semesterregionerna, den ena stiligare än den andra, med sociala faciliteter & dessutom i många olika storlekar. Lägenheternas storlek, lägets popularitet & sociala områden är de viktigaste faktorerna som påverkar priserna på bostäderna. Naturligtvis är det alltid ekonomiskt lönsamt att köpa en fastighet i Turkiet, eftersom priserna på lägenheter i semesterorter ökar varje år. Till exempel, medan priset för en 70m2 lägenhet med ett sovrum 2010 var 70-80 tusen euro, är samma lägenhet idag värderad till 140-150 tusen euro.

 

"När du köper en bostad i Turkiet, vad mer ska du betala annat än bostadens pris?"

Det spelar ingen roll om det är en mindre eller högre summa. Jag vill lära mig. "Du har rätt. Jag skulle vilja börja från början. Jag vill inte prata om de rese- och boendekostnader som kommer att tillkomma vid ett husköp i Turkiet... För detta ligger utanför vår räckvidd. Till exempel, du har bestämt dig för att köpa en fastighet i Alanya. Du har planerade utbetalningar. Det finns en kostnad som vi stöter på när vi gör handlingstransaktionerna. Denna skatt, som vi kallar lagfartsöverlåtelseskatt, är 4 % av det värde som registrerats för fastigheten i fastighetsregistret. (Detta ämne innehåller mycket detaljer. Det nödvändigt att kontakta oss och få detaljerad information.) Dessutom tas en avgift som kallas “revolverande fondavgift”. Denna avgift är 4000 TL för 2023 och varierar från år till år. Dessutom är det nödvändigt att dra nytta av tjänsterna från ett mellanhandsföretag och en översättare medan lagfartsöverlåtelsen görs. Denna avgift är totalt 2000 TL.

Om fastigheten ska köpas av en medborgare i ett annat land än Turkiet, skickar fastighetsregisterdirektoratet en värderingsexpert till fastigheten. Expertens uppgift är att officiellt bedöma husets skick och dess pris. Kostnaden för denna värderingsexpert ska också betalas av köparen. Denna avgift är 3500 TL för 2023.

Efter bostsadsköpet är det nödvändigt att byta namn på el- och vattenabonnemang eller skapa helt nya abonnemang i köparens namn. Om den köpta fastigheten har använts tidigare krävs abonnemangsändring. Avgiften för ändring av abonnemang för 2023 är 600 TL för el, 2 450 TL för vatten och 600 TL i serviceavgift för den förmedlande institutionens. Ska ett abonnemang upprättas för första gången debiteras den nya abonnemangshavaren 700 TL för el, 3600 TL för vatten och 600 TL  serviceavgift.

 

"Vilka andra utgifter tillkommer förutom ovanstående betalningar?

Finns det en föreningsavgift? Hur fastställs den? Hur mycket el och vatten förbrukar jag varje månad? Hur mycket är avgiften för internetabonnemang? Hur mycket kostar dricksvatten? Hur mycket kostar gas? Finns det någon annan betalning som tillkommer?"

Ja, det är förstås också viktiga frågor. Det är värt att nämnas igen, du går in i ett nytt system samtidigt som du köper en bostad i Turkiet. Även om vissa av dessa betalningar inte är relaterade till själva bostaden vill jag gärna svara på dina frågor. Det tillkommer en föreningsavgift för komplexet/byggnaden. Årsavgiftsbudgeten bildas genom att de årliga utgiftsbudgetarna för komplexet eller byggnaden divideras med antalet boende. Utgifter för underhåll av komplexet och hela fastigheten fastställs av föreningen genom möten som hålls en gång om året. Dessa avgifer betalas månadsvis. Däremot kan man också betala för ett år eller flera månader åt gången. Avgiften är 35-40 euro för 2023 för en fastighet med i genomsnitt 80 bostäder med faciliteter som inomhus- och utomhuspooler, turkiskt bad och bastu. El- och vattenpriserna baseras på följande: det förbrukas ungefär 20 ton vatten och 400kw el för en genomsnittlig familj på 3 personer. För år 2023 är 1kw el 3,5 TL och 1 ton vatten är 11 TL. Internetabonnemang med den lägsta hastigheten ligger på ungefär 100 TL, den högsta 250 TL. 20 L dricksvatten ligger på 40 TL och 12 L gas som används för matlagning ligger på 350 TL.

Alla som äger en fastighet i Turkiet betalar fastighets- och miljöstädningsskatt till sin kommun. Detta belopp ombestäms varje år i enlighet med inflationstakten. Denna skatt ökar i direkt proportion till husets storlek och läge. Men för närvarande, till exempel, är genomsnittet för Alanya minst 600 TL & högst 1500 TL.

Vi uppdaterar bloggarna kontinuerligt för dig
Liknande Blogginlägg
Låt oss veta vilka saker du vill veta mer om i Turkiet.